1 2 3

Ότι πρέπει για τους πρώτους αριθμούς! Πολύ καλή εικονογράφηση!