ιστορία

καταστροφές και θρίαμβοι

Βιβλίο ιστορικής ανάλυσης, κατανοητό και απλό, το οποίο επιχειρεί μια ερμηνεία της ιστορίας και όχι μια στείρα αναφορά γεγονότων και ημερομηνιών. Προφανής στόχος του είναι να κατανοήσουμε τα βαθύτερα αίτια της οικονομικής κρίσης της Ελλάδας, αλλά και ταυτόχρονα να μας δώσει το δικαίωμα να δούμε με αισιοδοξία το μέλλον.

ελληνικά έθνη κατά την εποχή του χαλκού

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται είκοσι πέντε ελληνικά έθνη που διαμορφώθηκαν στον ελλαδικό χώρο ανάμεσα στην άφιξη των Πρωτοελλήνων (πριν από το 1900 π.Χ.) και στο τέλος της Εποχής του Χαλκού (περ. 1100 π.Χ.) και μαρτυρούνται πρώτη φορά από τον Όμηρο στον «Κατάλογο των πλοίων» της Ιλιάδας: Άβαντες, Αθαμάνες, Αινιάνες, Αιολείς,…

μικρή ιστορία του κόσμου

Ο Erst Gombrich, ένας από τους εξέχοντες θεωρητικούς του εικοστού αιώνα, πέτυχε αυτό που ακόμα και σήμερα φαίνεται απίστευτο: να αφηγηθεί την ιστορία της ανθρωπότητας, από την εποχή του λίθου ως την εποχή της πυρηνικής ενέργειας, σύντομα, περιεκτικά αλλά και με πειστικό τρόπο. Καλογραμμένο, ευανάγνωστο, έχει ροή παραμυθιού, προσφέρεται για…