πλάτωνας: 80 μαθήματα φιλοσοφίας για τη ζωή

Additional Info

  • κατηγορία: δοκίμιo
  • συγγραφέας: allan percy
  • τίτλος πρωτότυπου: platón para soñadores
  • γλώσσα πρωτότυπου: ισπανική
  • έτος πρώτης έκδοσης: 2017

Μαθήματα απο τον μεγάλο φιλόσοφο Πλάτωνα με απλά βήματα για το πόσο εύκολη είναι η ζωή.

Book Giveaway Running! Participate