η καθημερινή ζωή στην μυκηναϊκή εποχή

Additional Info

  • κατηγορία: δοκίμιο
  • συγγραφέας: paul faure
  • τίτλος πρωτότυπου: la vie quotidienne en grece au temps de la guerre de troie (1250 avant jésus-christ)
  • γλώσσα πρωτότυπου: γαλλική
  • έτος πρώτης έκδοσης: 1975

Ο Πωλ Φωρ, θερμός λάτρης και μελετητής της ελληνικής αρχαιότητας, με το έργο του αυτό αναπαριστάνει με επιστημονικότητα και γλαφυρότητα τη ζωή και τον πολιτισμό μιας εποχής που χαρακτηρίζεται από πολλές και ισχυρές ακροπόλεις, από τη δύναμη των πολεμιστών, από την εκμετάλλευση των ανθρώπων που καλλιεργούσαν τη γη και από τον πλούτο των ναυτικών.

Πλάι στους μυθικούς βασιλιάδες, τους ισχυρούς άρχοντες και τους Ομηρικούς ήρωες, παρουσιάζει τους απλούς ανθρώπους του λαού που με τον ειρηνικό τους μόχθο οικοδομούν το θαυμαστό πολιτισμό της Μυκηναϊκής εποχής.